eissopost.nl

EERDER VERSCHENEN IN DE STIPO PLUS-KRANT VOOR ONDERNEMERS IN OOST-DRENTHE

Een jachthaven in Annerveenschekanaal

In 2005 is het project Van Turfvaart naar Toervaart gestart. Dit heeft tot doel, de waterwegen in de veenkoloniën in ere te herstellen. De kanalen worden gerestaureerd en weer bevaarbaar gemaakt. Zo krijgen de veenkoloniën hun kloppende hart terug, maar het gaat er ook om, het gebied een economische impuls te geven. Eén van de ondernemers die daar op inspeelt is akkerbouwer Roelof Sloots uit Eenrum. Hij heeft het plan ontwikkeld voor een jachthaven annex waterrecreatiecentrum in Annerveenschekanaal.
Dit plan speelde al een tijdje door zijn hoofd, maar hij wist niet precies hoe hij het concreet moest maken. Op een door de provincie georganiseerde bijeenkomst rond Van Turfvaart naar Toervaart ontmoette hij een STIPO-coach. Deze bracht hem in contact met de omgevingsvormgever Van der Pol, die het plan verder uitwerkte. Vervolgens is de STIPO-coach samen met Sloots naar de gemeente Hoogezand-Sappemeer gestapt. Daarop is voor de omwonenden een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd, waar Sloots en Van der Pol hun plannen presenteerden. De meeste reacties waren positief en het lijkt er dan ook op dat de plannen doorgaan.
Dit project is er een goed voorbeeld van, hoe een agrarisch bedrijf zijn activiteiten kan verbreden. Sloots had de keuze tussen schaalvergroting en intensieve landbouw, of een andere activiteit beginnen. Hij koos ervoor, zijn bedrijf uit te breiden met een recreatietak. Omdat hij weinig toekomst in de landbouw ziet was de keuze niet zo moeilijk en bovendien zegt hij: “Het is leuk om met mensen te werken die vrij zijn. Die mensen zijn meer ontspannen.” De meeste boeren beginnen dan een camping naast de boerderij, Sloots kreeg het idee van de jachthaven.
Hij pakt het meteen groots aan. De jachthaven moet ongeveer een halve hectare omvatten en plaats bieden aan 25 boten. “Anders is het niet rendabel te krijgen,” stelt hij. Inmiddels is Sloots in Annerveenschekanaal in gesprek met andere ondernemers met dynamische ideeën, die binnen deze toeristische formule de economie en werkgelegenheid op het dorp kunnen versterken. Van der Pol: “Door het ontwikkelen van het plan zullen er twee of drie fulltime arbeidsplaatsen worden geschapen in het gebied.” Als alles doorgaat zal de jachthaven er 1 januari 2008 liggen.